BirthdayDBs.com

Famous Pop Singer Born in China Birthdays

Discover 50 famous Pop Singer born in China including Lexie Liu, Wang Junkai, Wang Yibo, Wang Yuan, Wang Ziyi, Wanting Qu, Hua Chenyu, Wei Wei and many more.

Lexie Liu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lexie Liu, 24

December 21, 1998
Wang Junkai Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Junkai, 24

September 21, 1999
Wang Yibo Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Yibo, 26

August 05, 1997
Wang Yuan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Yuan, 22

November 08, 2000
Wang Ziyi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Ziyi, 27

July 13, 1996
Wanting Qu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wanting Qu, 39

October 10, 1983
Hua Chenyu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hua Chenyu, 33

February 07, 1990
Wei Wei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wei Wei, 59

September 28, 1963
Hui Liang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hui Liang, 28

July 18, 1995
Lin Fan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lin Fan, 25

October 02, 1997
William Chan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

William Chan, 37

November 21, 1985
Alan Tam Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Alan Tam, 73

August 23, 1950
Xiaojun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Xiaojun, 24

August 08, 1999
XinLong Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

XinLong, 18

March 11, 2005
Xiong Ziqi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Xiong Ziqi, 31

June 06, 1992
Yamy Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yamy, 31

October 07, 1991
Renjun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Renjun, 23

March 23, 2000
Zhou Yixuan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zhou Yixuan, 32

December 11, 1990
Zhu Zhengting Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zhu Zhengting, 27

March 18, 1996
Roi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Roi, 32

August 31, 1991
Roman Tam Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Roman Tam, 78

February 12, 1945
Ma Tianyu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ma Tianyu, 37

July 12, 1986
Jan Lamb Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jan Lamb, 56

January 28, 1967
Diamond Zhang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Diamond Zhang, 34

September 10, 1989
Jason Zhang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jason Zhang, 40

December 20, 1982
Samuel Hui Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Samuel Hui, 75

September 06, 1948
Aray Aydarhan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Aray Aydarhan, 33

January 07, 1990
Joao Constancia Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Joao Constancia, 26

December 22, 1996
ShuYang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

ShuYang, 16

April 24, 2007
Mei Qi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Mei Qi, 24

October 15, 1998
Bi Wenjun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Bi Wenjun, 25

November 20, 1997
Fan ChengCheng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Fan ChengCheng, 23

June 16, 2000
Ju Jingyi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ju Jingyi, 29

June 18, 1994
Fiona Sit Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Fiona Sit, 42

August 11, 1981
Tan Weiwei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Tan Weiwei, 41

October 08, 1981
Cai Xukun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Cai Xukun, 25

August 02, 1998
Cao Lu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Cao Lu, 36

August 30, 1987
Terry He Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Terry He, 30

March 08, 1993
Cass Phang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Cass Phang, 54

February 02, 1969
Gillian Chung Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Gillian Chung, 42

January 21, 1981
Chen Xiang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Chen Xiang, 33

December 13, 1989
Kim Yong Guk Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Kim Yong Guk, 27

March 02, 1996
Ttabo Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ttabo, 28

June 08, 1995
Hana Kuk Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hana Kuk, 36

November 24, 1986
HanYu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

HanYu, 19

May 20, 2004
Kun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Kun, 27

January 01, 1996
Pan Wenfeng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Pan Wenfeng, 30

November 23, 1992
Peng Xichen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Peng Xichen, 28

May 24, 1995

Copyright © 2020 BirthdayDBs.com