BirthdayDBs.com

The Most Famous People from Beijing, China

Discover 36 famous people who were born in Beijing, China including Li Chen, Liang Chow, Wang Yan, Wendy Kaplan, Ai Weiwei, Wu Jing, Xander Zhou, Xi Jinping and many more.

Li Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Li Chen, 45

November 24, 1978
Liang Chow Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Liang Chow, 56

January 01, 1968
Wang Yan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Yan, 24

October 30, 1999
Wendy Kaplan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wendy Kaplan, 58

February 19, 1966
Ai Weiwei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ai Weiwei, 67

May 18, 1957
Wu Jing Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wu Jing, 50

April 03, 1974
Xander Zhou Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Xander Zhou, 41

July 24, 1982
Xi Jinping Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Xi Jinping, 71

June 15, 1953
Liu Liyang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Liu Liyang, 41

October 24, 1982
Liu Shishi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Liu Shishi, 37

March 10, 1987
Yang Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yang Chen, 50

January 17, 1974
Yang Mi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yang Mi, 37

September 12, 1986
Alexey Pushkov Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Alexey Pushkov, 69

August 10, 1954
Yuja Wang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yuja Wang, 37

February 10, 1987
Lu Han Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lu Han, 34

April 20, 1990
Zhang Liang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zhang Liang, 42

March 26, 1982
Zhang Yining Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zhang Yining, 42

October 05, 1981
Zhang Ziyi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zhang Ziyi, 45

February 09, 1979
Zhu Zhu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zhu Zhu, 39

July 19, 1984
Lucille Soong Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lucille Soong, 85

August 15, 1938
Ruby Siu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ruby Siu, 45

October 14, 1978
Angelica Cheung Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Angelica Cheung, 58

April 24, 1966
Sam Chui Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Sam Chui, 43

November 07, 1980
Jet Li Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jet Li, 61

April 26, 1963
Song Yu Qi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Song Yu Qi, 24

September 23, 1999
Stacy Tarver Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Stacy Tarver, 33

June 20, 1990
Faye Wong Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Faye Wong, 54

August 08, 1969
Feifei Fu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Feifei Fu, 27

June 30, 1996
Sun Qian Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Sun Qian, 27

April 18, 1997
Miss Winny Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Miss Winny, 39

January 22, 1985
Gao Yuanyuan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Gao Yuanyuan, 44

October 05, 1979
Guan Xiaotong Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Guan Xiaotong, 26

September 17, 1997
Guo Pei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Guo Pei, 57

March 12, 1967
Oh Hyuk Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Oh Hyuk, 30

October 05, 1993
He Kexin Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

He Kexin, 32

January 01, 1992
ViveKatt Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

ViveKatt, 29

October 01, 1994

Copyright © 2020 BirthdayDBs.com