BirthdayDBs.com

The Most Famous People from Shanghai, China

Discover 49 famous people who were born in Shanghai, China including Li Jun Li, Wang Xiaoshuai, Hu Ge, Huan Miao Miao, Huang Shengyi, Hung-chang Lin, Ian Fang, Wong Kar-wai and many more.

Li Jun Li Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Li Jun Li, 40

November 06, 1983
Wang Xiaoshuai Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Xiaoshuai, 58

May 22, 1966
Hu Ge Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hu Ge, 41

September 20, 1982
Huan Miao Miao Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Huan Miao Miao, 30

October 26, 1993
Huang Shengyi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Huang Shengyi, 41

February 11, 1983
Hung-chang Lin Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hung-chang Lin, 104

August 08, 1919
Ian Fang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ian Fang, 34

December 13, 1989
Wong Kar-wai Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wong Kar-wai, 65

July 17, 1958
Liu Xiang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Liu Xiang, 40

July 13, 1983
Xu Kai Cheng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Xu Kai Cheng, 33

August 08, 1990
Xu Weizhou Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Xu Weizhou, 29

October 20, 1994
Yan An Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yan An, 27

October 25, 1996
Liza Wang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Liza Wang, 76

August 28, 1947
Yang Yang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yang Yang, 32

September 09, 1991
Yao Ming Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yao Ming, 43

September 12, 1980
Riceman Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Riceman, 31

January 23, 1993
Alina Li Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Alina Li, 29

September 08, 1994
Yumiko Cheng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yumiko Cheng, 42

September 06, 1981
Zheng Kai Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Zheng Kai, 38

April 17, 1986
Maggie Jiang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Maggie Jiang, 37

September 01, 1986
AngelaBaby Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

AngelaBaby, 35

February 28, 1989
Jeffrey Xu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jeffrey Xu, 35

October 03, 1988
Jenny Wu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jenny Wu, 42

December 03, 1981
Jenny Zheng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jenny Zheng, 40

November 06, 1983
Asian Beauty Secrets Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Asian Beauty Secrets, 38

January 05, 1986
Joan Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Joan Chen, 63

April 26, 1961
Shannon Lucid Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Shannon Lucid, 81

January 14, 1943
Elle Lee Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Elle Lee, 36

October 17, 1987
Emi Suzuki Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Emi Suzuki, 38

September 13, 1985
Joker Xue Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Joker Xue, 40

July 17, 1983
Soong Ching-ling Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Soong Ching-ling, 131

January 27, 1893
Ming Xi Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ming Xi, 34

March 08, 1990
Sun Li Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Sun Li, 41

September 26, 1982
Kai Z Feng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Kai Z Feng, 41

December 12, 1982
G.E.M. Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

G.E.M., 32

August 16, 1991
Gao Youjun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Gao Youjun, 57

October 15, 1966
Gem Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Gem, 32

August 16, 1991
Ni Hua Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ni Hua, 41

May 31, 1983
Tina Guo Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Tina Guo, 38

October 28, 1985
Chace Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Chace, 25

November 05, 1998
Nina Li Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Nina Li, 62

December 31, 1961
Jiafeng Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Jiafeng Chen, 37

April 13, 1987
Chenle Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Chenle, 22

November 22, 2001
Han Han Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Han Han, 41

September 23, 1982
Paisley Wu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Paisley Wu, 52

November 12, 1971
Victor Chang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Victor Chang, 87

November 21, 1936
Leanne Li Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Leanne Li, 39

November 25, 1984
Leni Lan Yan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Leni Lan Yan, 34

March 09, 1990

Copyright © 2020 BirthdayDBs.com