BirthdayDBs.com

The Most Famous People from Taiwan

Discover 202 famous people who were born in Taiwan including Aaron Lai, Waa Wei, Cindy Chiu, Hong-Chih Kuo, Cindy Yen, Prince Chiu, Abby Fung, Wang Ting Yun and many more.

Aaron Lai Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Aaron Lai, 30

February 24, 1992
Waa Wei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Waa Wei, 39

October 10, 1982
Cindy Chiu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Cindy Chiu, 42

May 12, 1980
Hong-Chih Kuo Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hong-Chih Kuo, 41

July 23, 1981
Cindy Yen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Cindy Yen, 35

November 14, 1986
Prince Chiu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Prince Chiu, 33

April 14, 1989
Abby Fung Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Abby Fung, 39

October 30, 1982
Wang Ting Yun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Ting Yun, 30

March 10, 1992
Wang Nai Xuan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Nai Xuan, 22

June 25, 2000
Wang Yung-Chieh Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Yung-Chieh, 28

July 07, 1994
Wang Yung-ching Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wang Yung-ching, 105

January 18, 1917
Hsiao Ron Cheng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hsiao Ron Cheng, 35

December 27, 1986
Hsu Ming-chieh Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Hsu Ming-chieh, 29

May 12, 1993
Huang Wei Jin Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Huang Wei Jin, 32

March 23, 1990
Huang Yi-Tang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Huang Yi-Tang, 24

October 10, 1997
Queen Wei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Queen Wei, 38

March 19, 1984
u.m.ii Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

u.m.ii, 29

July 11, 1993
Quinn Weng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Quinn Weng, 43

April 20, 1979
Wei-yin Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wei-yin Chen, 37

July 21, 1985
Wes Lo Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Wes Lo, 33

July 26, 1989
Lillian Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lillian Chen, 37

July 02, 1985
I-Hua Wu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

I-Hua Wu, 28

August 07, 1994
Lin Chi-ling Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lin Chi-ling, 47

November 29, 1974
Lin Mo Jing Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lin Mo Jing, 29

January 14, 1993
Lin Yanjun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lin Yanjun, 27

August 24, 1995
Ah Xiang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ah Xiang, 41

February 26, 1981
Lindy Mei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lindy Mei, 31

December 28, 1990
Linlin Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Linlin, 19

July 05, 2003
Willy Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Willy Chen, 23

September 07, 1999
CrazieJulia Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

CrazieJulia, 26

December 12, 1995
Raymond Tuan Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Raymond Tuan, 67

October 24, 1954
Crowd Lu Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Crowd Lu, 37

July 15, 1985
Alec Su Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Alec Su, 49

September 11, 1973
LittleMunchiePooky Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

LittleMunchiePooky, 6

March 04, 2016
Rebecca Robertson Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Rebecca Robertson, 33

October 17, 1988
Liu Shu-Wei Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Liu Shu-Wei, 28

October 16, 1993
Cyndi Wang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Cyndi Wang, 40

September 05, 1982
Yan Baby Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yan Baby, 24

July 08, 1998
Dabe Lin Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Dabe Lin, 33

June 11, 1989
Yangyang Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yangyang, 21

October 10, 2000
Yani Tseng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yani Tseng, 33

January 23, 1989
Dai Wing Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Dai Wing, 29

December 19, 1992
Lo Hung-cheng Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lo Hung-cheng, 33

July 26, 1989
Ye Shuhua Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ye Shuhua, 22

January 06, 2000
Lu Yen-hsun Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Lu Yen-hsun, 39

August 14, 1983
Yen Tsao Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yen Tsao, 36

September 22, 1986
Ygt1016 Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Ygt1016, 25

October 16, 1996
Yi Bo Chen Age, Birthday, Birthplace, Bio, Zodiac & Family

Yi Bo Chen, 25

October 24, 1996

Copyright © 2020 BirthdayDBs.com